Przeglądasz opis produktu: Wełna mineralna

Wełna mineralna

Izolacja cieplna budynków mieszkalnych nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. W związku z rosnącą wagą odnawialnych źródeł energii, oraz oszczędności energii cieplnej oraz elektrycznej, problem izolacji cieplnej coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa budowlanego. W Polsce wymogi związane ochroną cieplną budynków określa norma PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia”. Izolacja cieplna dotyczy zarówno ścian zewnętrznych, wewnętrznych, fundamentowych, jak i dachów budynków mieszkalnych. Istnieje szereg materiałów stosowanych do izolacji cieplnej budynków mieszkalnych. Do najpopularniejszych na polskim rynku należą bez wątpienia styropian i wełna mineralna. Pierwsze rozwiązanie jest tańsze, nie gwarantuje jednak pełnej izolacji cieplnej. Wełna mineralna to rozwiązanie droższe, ale bardziej opłacalne. Wybierając materiały izolacyjne warto pamiętać o tym, że nawet większa inwestycja zwróci się w przeciągu kilku miesięcy.

 

 

W budownictwie mieszkaniowym wyróżnić możemy dwa podstawowe rodzaje dachów. Pierwszy z nich to dach skośny, drugi zaś to dach płaski. W zależności od typu dachu stosuje się różne metody jego izolacji. W przypadku dachów płaskich stosuje się z reguły płyty z wełny mineralnej układane jednowarstwowo, w systemie dwuwarstwowym zamkniętym, oraz w systemie dwuwarstwowym wentylowanym. Izolację dachów płaskich kładzie się najczęściej na podłożu z blachy trapezowej, podłożu betonowym, lub podłożu z desek drewnianych. W przypadku ocieplania dachów skośnych zadanie jest nieco utrudnione. Materiał izolacyjny powinien być tu przede wszystkim lekki, by nie nadwyrężał konstrukcji stropu. W przypadku ocieplania dachu skośnego pod poddasze użytkowe należy również pamiętać, o zastosowaniu bezpiecznych niepalnych materiałów izolacyjnych, takich jak, na przykład, wełna skalna.

 

W związku z rosnącą popularnością domowych kominków w polskich domach na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie ich bezpiecznego montażu oraz użytkowania. Jeśli chodzi o montaż, to oprócz wyboru odpowiedniego miejsca usytuowania kominka, kluczową rolę odgrywają również materiały izolacyjne zastosowane do jego obudowania. Na rynku dostępne są różnego rodzaju wyroby izolacyjne do kominków, występujące najczęściej w postaci płyt, które składają się z wełny mineralnej oraz warstwy folii aluminiowej. Oba te materiały spojone są ze sobą przy użyciu wysokotemperaturowego kleju, przeznaczonego specjalnie do tego celu. Przy montażu izolacji kominka obowiązuje zasada odbijania promieniowania cieplnego od folii aluminiowej. Co za tym idzie,izolacje kominka montuje się folią aluminiową do źródła ciepła. Dzięki izolacji kominka możemy po zewnętrznej jego stronie utrzymać temperaturę niższą nić 50 C.

 

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na ochronę przeciwpożarową budynków jest zastosowanie w nich izolacji niepalnej . Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczyć można nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz materiałami łatwopalnymi. Często zdarza się, że materiały te są nieumiejętnie stosowane przy budowie domów, oraz innych obiektów. Przy właściwym wyborze materiałów budowlanych i izolacyjnych pomocna okazuje się europejska klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Wiele materiałów izolacyjnych zostało już w jej duchu sklasyfikowanych, dzięki czemu możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo budując, lub remontując dom. Europejska Klasyfikacja Ogniowa wprowadza 3 kryteria oceny materiałów budowlanych, lub izolacyjnych:

1. Euroklasa wyrobu – szybkość wytwarzania energii cieplnej przez materiał w przypadku zapłonu;
2. Ilość i szybkość wytwarzania dymu;
3. Wytwarzanie płonących odpadów przyczyniających się do dalszego rozprzestrzeniania ognia;

Euroklasa A gwarantuje pełną niepalność zastosowanego materiału. W technice izolacyjnej klasę tę posiada na przykład, skalna wełna mineralna, która składa się głównie z bazaltu i gabro.

 

Głównym zadaniem izolacji termicznej jest ochrona budynku przed nadmiernymi stratami ciepła. Materiałami, które doskonale spełniają tę funkcję jest wełna i styropian. Wełna to substancja niepalna i odporna na działanie związków chemicznych. Charakteryzuje się lepszą izolacyjnością akustyczną i paroprzepuszczalnością niż, na przykład styropian. Ocieplanie budynku wełną jest jednak bardziej kosztowne niż ocieplanie styropianem. Jeśli chodzi o zalety tego ostatniego, to na uwagę zasługuje fakt, iż styropian jest nienasiąkliwy. Pod wpływem wilgoci nie traci ani swoich właściwości cieplnych, ani akustycznych. Mankamentem jest jednak to, że z uwagi na nieprzepuszczalność uniemożliwia on oddychanie ścianom z materiałów paroprzepuszczalnych. Jako izolacja termiczna zdecydowanie lepiej sprawdzi się więc wełna, bez względu na koszt ocieplenia budynku za jej pomocą.

 

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Rozróżniamy izolacje :

 

  • elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
  • termiczne – utrudniające wymianę ciepła – zob. izolator ciepła
  • akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
  • chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska.
    Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniamy środowiska agresywne: gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
  • ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
  • stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.

SOVER Multimax 30

 

Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej λ (lambda).

Dzięki doskonałym parametrom termicznym (niska lambda) pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną dla izolacji przestrzeń.

Isover Multimax 30 łączy w sobie najważniejsze cechy materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej:
– niski współczynnik przewodzenia ciepła
– materiał niepalny
– niski opór dyfuzyjny pary wodnej
– elastyczna struktura

Zastosowanie
Izolacja cieplna murów warstwowych, fasad wentylowanych, konstrukcji szkieletowych.

Inne zastosowania:
Jako izolacja od wewnątrz. Idealna do termorenowacji budynków, których fasada (np. zabytkowa) nie pozwala na bezpośrednią ingerencję.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101261030
C
1200/600
30
12,96
155,52
1,00
101261050
C
1200/600
50
7,92
95,04
1,65
101261100
C
1200/600
100
3,60
43,20
3,30

 

Panel-Płyta

 

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym.

Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna:
– ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset
– docieplenie ścian metodą lekką suchą pod okładziny elewacyjne z paneli siding, blach trapezowych, desek itp.
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych

Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz pełni rolę wiatroizolacji.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101213805
C
1200/600
50
14,40
288,00
1,35
101213805
C
1200/600
100
5,76
115,20
2,75
101213805
C
1200/600
120
4,32
86,40
3,30

Polterm Max

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:
– ścian docieplanych metodą lekką suchą pod okładziny elewacyjne z paneli siding, blach trapezowych, desek itp.,
– ścian murowanych warstwowych,
– ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej,
– stropów poddaszy nieużytkowych

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101547605
C
1200/600
50
7,20
115,20
1,30
101547607
C
1200/600
70
4,32
86,40
1,80
101547610
C
1200/600
100
3,60
57,60
2,60
101547612
C
1200/600
120
2,16
51,84
3,15
101547615
C
1200/600
150
2,16
43,20
3,95

Polterm Max Plus

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych pokryta czarnym welonem szklanym.

Zastosowanie
– izolacja cieplna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodą ciężką suchą oraz fasad wentylowanych pod okładziny elewacyjne z kamienia, szkła, blachy, itp.

Warstwa welonu szklanego na powierzchni płyty podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz pełni rolę wiatroizolacji.


Nr produktu Kategoria dostaw Wymiary [mm] Grubość [mm] m2/opak m2/pal. RD
101547010
C
1200/600
100
2,88
57,60
2,85 2,85
101547012
C
1200/600
120
2,16
51,84
3,40
101547015
C
1200/600
150
2,16
43,20
4,25
101547020
D
1200/600
200
1,44
34,56
5,70

Polterm Uni

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna i akustyczna:
– ścian działowych
– ścian murowanych warstwowych
– ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej
– podłóg na legarach i sufitów podwieszanych
– ścian osłonowych hal jako wypełnienie profilowanych blach i kaset

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101547305
A
1200/600
50
8,64
138,24
1,25
101547307
C
1200/600
70
5,76
92,16
1,75
101547310
A
1200/600
100
4,32
69,12
2,50
101547312
C
1200/600
120
3,60
57,60
3,00
101547315
A
1200/600
150
2,88
46,08
3,75

Profit-Mata

Wełna w rolkach otrzymywania z włókien szklanych, przeznaczona do ocieplania dachów skośnych, z rodziny innowacyjnych produktów
o najniższych w swojej klasie współczynnikach lambda.
.
ZASTOSOWANIE:
Izolacja cieplna i akustyczna:
– dachów skośnych pomiędzy krokwiami
Izolacja cieplna i akustyczna:
– poddaszy użytkowych i nieuzytkowych
– podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami,
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych


Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101230105
A
10000/1200
50
12,00
288,00
1,40
101230110
A
5000/1200
100
6,00
144,00
2,85
101230115
A
3250/1200
150
3,90
93,60
4,25
101230120
A
4000/1200
200
4,80
57,60
5,70

PT 80

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.Zastosowanie
Płyta przeznaczona jest do stosowania głównie w przemyśle jako zewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna powierzchni płaskich.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

101533001
C
1000/500
40
5,00
100,00
101533002
C
1000/500
50
4,00
80,00
101533003
D
1000/500
60
4,00
64,00
101533005
D
1000/500
80
3,00
48,00
101533007
C
1000/500
100
2,00
40,00
101533009
D
1000/500
150
1,50
30,00

Płyty kominkowe ISOVER

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych jednostronnie pokryta folią aluminiową o podwyższonej odporności na temperaturę.

Zastosowanie
Budowa Płyt kominkowych Isover umożliwia ich stosowanie zarówno w kominkach z grawitacyjnym jak i z wymuszonym obiegiem powietrza.
Są doskonałą izolacją obudowy wkładu kominkowego, tylnej ściany oraz czopucha. Przeznaczone są również do zewnętrznej izolacji
dystrybutorów i osłon konwekcyjnych.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

101580025

A

1000×500

25

6,00

101580030

A

1000×500

30

5,00

101580040

C

1000×500

40

3,50

101580050

C

1000×500

50

3,00