Przeglądasz opis produktu: BRYZA Podsufitka

BRYZA Podsufitka

Podsufitka BRYZA to rozwiązanie kompletne, składające się z podsufitki pełnej i perforowanej, listwy J oraz listwy H, uzupełniające system rynnowy pozwalające na estetyczne i trwałe wykończenie dachu. Kolorystyka podsufitki jest zbieżna z kolorystyki systemu rynnowego.

 

PEŁNA

pełna

 • Rozmiar: 305 mm
 • Długość: 4 m
 • rodzaj: pvc
 • rozmiar: 305 mm
 • długość: 4 m
 • opakowanie: 18 szt.
 • paleta: 108 szt.

 

 

 

PERFOROWANA

PERFOROWANA

 • Rozmiar: 305 mm
 • Długość: 4 m
 • rodzaj: pvc
 • rozmiar: 305 mm
 • długość: 4 m
 • opakowanie: 18 szt.
 • paleta: 108 szt.

Podsufitkę należy zamontować do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych drewnianych łat o wymiarach min. 25mm x 50mm. Konstrukcja powinna być odpowiednio wypoziomowana. Maksymalny rozstaw łat nie powinien przekraczać 40 cm. Zaleca się montowanie desek podsufitki prostopadle do powierzchni ściany. Montaż powinien być wykonywany w temperaturze otoczenia powyżej + 5 °C.

 

Wzornik kolorów: