Przeglądasz opis produktu: LAKMA Silmalgrunt ST

LAKMA Silmalgrunt ST

SILMALGRUNT ST

preparat gruntujący pod elewacyjne farby silikatowe

SIMALGRUNT ST to bezbarwny preparat na bazie potasowego szkła wodnego do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz do właściwego przygotowania podłoża pod silikatową farbę elewacyjną SILMAL ST. Cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością, obniża pylistość podłoża, wzmacnia powierzchniowo podłoże, ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża oraz oraz zwiększa przyczepność powłoki malarskiej.

Zastosowanie

SILMALGRUNT ST przeznaczony jest do powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków cementowych, cementowo – wapiennych i wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno – piaskowych. Stosowany wyłącznie na podłożach mineralnych takich jak: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo – wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i silikatowe).

Uwaga: Nie należy stosować preparatu na podłożach pokrytych tynkami i powłokami malarskimi na bazie tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek, natrysk
  • Ilość warstw: 1-2
  • Wydajność (z 1 litra przy jednej warstwie): 4 – 6 m2
  • Schnięcie: 2 godziny
  • Rozcieńczalnik: nie rozcieńczać
  • Mycie narzędzi: woda
  • Temperatura stosowania: od +5°C do 25°C
  • Opakowanie: 10 l
  • Kolorystyka: bezbarwny