Przeglądasz opis produktu: Grunt transparentny wodorozcieńczalny OptiGrund E.L.F.

Grunt transparentny wodorozcieńczalny OptiGrund E.L.F.

LACU000115_EXL_OptiGrund_ELF_XRPUSpecjalny środek gruntujący na bazie SilaCryl, głęboko wnikający w podłoże i hydrofobizujący powierzchnię. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Specjalny środek gruntujący do egalizacji lekko piaszczących, silnie chłonnych, porowatych zewnętrznych tynków i powierzchni betonowych. Wewnątrz do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych pod późniejsze powłoki z farb dyspersyjnych, silikonowych i polimerowych.

Może być stosowany także pod tynki wewnętrzne np. Caparol Interior. Silnie chłonne podłoża należy wtedy zagruntować środkiem Caparol OptiGrund E.L.F następnie nanieść obrzutkę i wykonać tynk np. Caparol Interior.

Można go stosować również w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji oraz składowania artykułów spożywczych i używek. Dzięki technologii SilaCryl, doskonale wnika w podłoże i hydrofobizuje powierzchnię. Dodatek specjalnych cząsteczek świecących na niebiesko-fioletowo w ultrafiolecie umożliwia sprawdzenie poprawności gruntowania, nawet po nałożeniu warstwy malarskiej. Wystarczy w tym celu delikatnie zdrapać warstwę farby i oświetlić to miejsce światłem ultrafioletowym.

Właściwości

O słabym, neutralnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, wzmocniony siloksanami, hydrofobizuje podłoże, dostarczany w stanie gotowym do użycia, łatwy w użyciu.

Spoiwo

Modyfikowana silikonem, wodna żywica akrylowa – hydrozol.

Wielkość opakowań

1 l, 5 l, 10 l

Barwa

Niebieska transparentna.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,02 g/cm3

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Układ warstw

Na podłoża normalnie chłonne nakładać jednokrotnie w stanie nierozcieńczonym. Na powierzchniach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w stanie nierozcieńczonym, mocno nasycając podłoże. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni (dodatek refleksyjnych cząstek powoduje powstanie niewielkiego połysku).

Zużycie

Ok. 150 – 200 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.
Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem, również typu airless.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 60°
Dysza: 0,029″
Ciśnienie: 50 bar
Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości produktu OptiGrund E.L.F. nie można mieszać ani rozcieńczać z innymi materiałami.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Deklarowany skład produktu

Acryl – Hydrozol, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje