Przeglądasz opis produktu: Grunt kryjący wodorozcieńczalny AmphiSilan Grundierfarbe

Grunt kryjący wodorozcieńczalny AmphiSilan Grundierfarbe

020097_SAP-026745_12,5_L_AmphiSilan-GrundierfarbeFarba podkładowa zwiększająca przyczepność, do stosowania pod farby na bazie żywic silikonowych. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-TEC.

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska specjalna farba gruntująca poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki syntetyczne przed malowaniem farbą fasadową AmphiSilan -, ThermoSan- bądź AmphiSilan Nespri-Tec. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-Tec. W zależności od warunków atmosferycznych  zastosować siatki lub plandeki ochronne.

Spoiwo

Specjalna dyspersja syntetyczna.

Wielkość opakowań

  • Standardowe: 12,5 l
  • ColorExpress: 15 l

Barwa

Biała.

AmphiSilan Grundierfarbe można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności (HBW) powyżej 70.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,4 g/m³

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 „Podłoża i ich przygotowanie”.

Układ warstw

Nierozcieńczoną farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Efektywny natrysk urządzeniem Nespray-Airless. Kąt natrysku: 30˚; dysza: specjalna podwójna dysza Nespray 0,016-0,019; ciśnienie 150-180 bar. Temperatura materiału jest ustalana automatycznie w urządzeniu Nespri-TEC Airless.
Ciśnienie przy zamkniętym pistolecie ustawia się w obszarze oznaczonym na niebiesko. Ciśnienie przy otwartym pistolecie ustawiamy w obszarze oznaczonym na zielono.

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od stanu podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału).

Wskazówka

AmphiSilan Grundierfarbe nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie mieszać z innymi materiałami.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

 

 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l LZO.

 

 

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

 

 

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

 

 

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

 

 

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

 

MSDS

 

 

Informacje