Ogólne zasady montażu systemu rynnowego.

Gwarancja niezawodnego działania systemu rynnowego PVC jest jego poprawny montaż.

Działanie tego systemu różni się od tradycyjnych systemów rynnowych tym, że uwzględnia zjawisko termicznego wydłużania się elementów przez odpowiednią konstrukcję i tolerancję kształtek, rur spustowych oraz rynien; opartych na uszczelkach, przesuwnych połączeniach, w przypadku rur spustowych luz montażowy na połączeniu rura-mufa.

Uchwyty rynnowe i obejmy rury również umożliwiają termiczne przesuwanie się rynien rur spustowych. Aby rynna nie była obciążona zsuwającym się śniegiem należy zamontować ją poniżej linii płaszczyzny dachu.

Montujemy uchwyty

montaż uchwytów rynnowych

Montujemy rynnę w uchwytach

MONTAŻ RYNNY W UCHWYTY

Montujemy lej spustowy, złączkę rynnową, denko i narożnik

LEJ SPUSTOWy, ZŁĄCZKA RYNNOWA, DENKO iNAROŻNIK

Montujemy rury spustowe

Montaż rur spustowych