Przeglądasz opis produktu: Majstergrunt głębokopenetrujący

Majstergrunt głębokopenetrujący

majstergrunt-glebokopenetrujacy_f

Zastosowanie

Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji wnika głęboko w suche podłoża powodując ich wzmocnienie. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty, nie zawiera substancji toksycznych.

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24h.

 

Sposób użycia

Emulsję nanosi się za pomocą pędzla lub wałka w temp. otoczenia i podłoża powyżej +5°C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie (drugi raz – rozcieńczonym gruntem – przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzedniej). Rozcieńczyć wodą w stosunku: 1 l gruntu na 0,5 l wody. Przy podłożach mniej chłonnych emulsji nie rozcieńczać. Powłoki malarskie, szpachlówki kleje nanosić po 24h od nałożenia gruntu. Po zakończeniu pracy zamknąć szczelnie opakowanie (środek zachowuje przydatność do dalszego zastosowania). Narzędzia po zakończeniu pracy umyć obficie wodą.

 

Wydajność

Średnio zużywa się 0,1 – 0,2 l emulsji na 1m2. W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża.

 

Skład

Mieszanina drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych, substancji modyfikujących, środka konserwującego i wody.

 

Warunki przechowywania i transportu

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. +5°C – +30°C. Chronić przed mrozem. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Konsystencja ciecz

 

PLIKI