Przeglądasz opis produktu: AmphiSilan NQG

AmphiSilan NQG

026217_AmphiSilan_Nano-Quarz_Gitter_12,5_L (1)

Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna.

 

Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i nano-cząstek kwarcu (NQG) Nano-Quarz-Gitter. Konsekwentny rozwój technologii Caparol-Clean-Conceptes.

Zastosowanie

Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nanocząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nanocząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia.

Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń.

AmphiSilan łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

 

 

Właściwości

Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla CO2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.

 

 

Spoiwo

Kombinacja emulsji żywic silikonowych oraz nowego spoiwa hybrydowego na bazie nieorganicznej/organicznej.

 

 

Wielkość opakowań

  • Standardowe: 12,5 l

 

 

Barwa

Biała.

AmphiSilan można barwić samodzielnie przy użyciu barwników AmphiSilan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych.

Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. AmphiSilan można barwić w bogatej kolorystyce w maszynowym systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.

Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Może wystąpić także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

Światłotrwałość wg BFS-Merkblatt 26:
Klasa: A
Grupa 1

 

 

Stopień połysku

Matowy, G3

 

 

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

 

 

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 1062:

 

 

Największy rozmiar ziarna

< 100 µm, S1

 

 

Gęstość

około 1,5 g/cm³

 

 

Grubość warstwy suchej

100–200 µm, E3

 

 

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd: < 0,14 m, V1

 

 

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3
Barwienie może powodować nieznaczne zmiany parametrów technicznych.

 

 

Produkty uzupełniające

AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikatowych, silikonowych, wapiennych (PIc) wapienno-cementowych (PII)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę AmphiSilan na odpowiednio przygotowane podłoże zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PIc, PII, PIII/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm2.
Nowe tynki z reguły są suche po min. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza ≤ 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.
Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  tynki zagruntować środkami AmphiSilan – Tiefgrund LF. Mocno piaszczące, pylące, zagruntować środkiem AmphiSilan – Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe: malować produktami krzemianowymi z programu Sylitol.

Stare powłoki i tynki krzemianowe:
Mocne powłoki oczyścić mechanicznie lub zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Słabe i zwietrzałe powłoki usunąć przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger.

Nośne powłoki z żywic syntetycznych i silikonowych:
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Wykonać podkład z materiału AmphiSilan-Grundierfarbe lub ewentualnie AmphiSilan-Putzfestiger. Nowe tynki na bazie żywic syntetycznych bądź silikonowych malować bez obróbki wstępnej. Tynki mineralne gruntować środkiem AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan‑ Grundierfarbe. Stosując inne metody czyszczenia (zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie) zastosować gruntowanie środkiem  Amphisilan-Putzfestiger.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem AmphiSilan-­Grundierfarbe. Powierzchnie pylące, osypujące się i mocno chłonne zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Warstwę pośrednią wykonać farbą AmphiSilan‑Compact.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Jeśli po wykonaniu podkładu farbą AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
Do malowania nadają się tylko cegły mrozoodporne bez zanieczyszczeń i inklinacji jak piasek i glina, mogących powodować przebarwienia. Spoiny nie mogą być spękane. Powierzchnie brudzące przy pocieraniu należy oczyścić. Wykwity solne należy usunąć szczotką na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Tiefgrund LF. Warstwę podkładową wykonać farbą AmphiSilan-Compact.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Stosować specjalną farbę ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem AmphiSilan-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol- Fassaden‑ Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem. Do natrysku Airless zalecamy stosować farbę Amphisilan w wersji NESPRI

Układ warstw

Warstwę gruntująca lub pośrednią wykonać za pomocą farby AmphiSilan rozcieńczonej maks. 10% wody. Materiał na warstwę pośrednią i wierzchnią na podłożach szorstkich należy bardziej rozcieńczyć i dobrze rozprowadzić, w zależności od faktury i chłonności podłoża. Stopień rozcieńczenia określić na podstawie prób.

Warstwę pośrednią do egalizacji niejednorodnej faktury tynków i szlamowania drobnych rys w podłożu, wykonać farbą AmphiSilan-Compact rozcieńczoną maksymalnie  5‑10% wody.

Warstwa wierzchnią wykonać  za pomocą AmphiSilan rozcieńczonym maksymalnie  5‑10% wody.

Szczególnie przy wykonywaniu intensywnych kolorów aby uniknąć smug warstwę końcowa wykonać farbą rozcieńczoną 10 % wody. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne.

Zużycie

Około 150-200 ml/m2 na jedna warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach zużycie odpowiednio się zwiększa. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: +5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz., po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Powłoka jest całkowicie sucha po 2-3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.
Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Na fasadach obiektów, które ze względu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narażone są w większym stopniu na atak alg i grzybów stosować farbę ThermoSan, która posiada właściwości zapobiegające i opóźniające rozwój grzybów, alg, mchów i porostów.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi te znikają.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Tolerancja z innymi materiałami:
Materiałów AmphiSilan nie można mieszać z innymi materiałami malarskimi, a w szczególności z barwnikami na bazie dyspersji lub krzemianów oraz z niesystemowymi koncentratami barwiącymi.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany  w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Osłaniać oczy i skórę.  Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę produktu ponieważ produkt może powodować zaburzenie flory jelitowej.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-SF01 F

Deklarowany skład produktu

Hybrydowe spoiwo (organo-silikat / akrylat), żywica silikonowa, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje