Przeglądasz opis produktu: Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy

nadrynnowy

 

Pas nadrynnowy

Obróbka ta służy odprowadzeniu wody z połaci dachowej wprost do rynny, ograniczając efekt podpływania wody pod okap. Pas nadrynnowy zabezpiecza rynnę przed uszkodzeniem wynikłym podczas zsunięcia się zalegającego na dachu śniegu. Należy stosować zasadę, że przedłużenie połaci dachu powinno przechodzić ponad zewnętrzną krawędzią rynny.