Przeglądasz opis produktu: Cap-elast Dehnspachtel

Cap-elast Dehnspachtel

036679_Cap-elast_DehnspachtelSystem najwyższej jakości elastoplastycznych powłok do naprawy zarysowanych tynków elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnętrznych.

Zastosowanie

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok przekrywających i mostkujących spękania na powierzchniach fasad oraz powierzchniach betonowych, a także do ochrony podłoży przed nie korzystnymi wpływami atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami powietrza.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalne, przyjazne dla środowiska, o słabym zapachu
 • Odporne na warunki atmosferyczne
 • Chroniące przed wnikaniem CO2 – sd CO2 > 50 m
 • Elastoplastyczne, spajające pęknięcia, doskonale kryjące
 • Egalizujące podłoże
 • Odporne na działanie zasad, nie zmydlające się

 Cap-elast Phase 1:
Elastoplastyczna, barwiona masa wzmocniona włóknem do wykonywania warstw pośrednich oraz zatapiania siatki wzmacniającej podłoże.

Cap-elast Dehnspachtel:
Grubowarstwowa, wysoce elastyczna masa szpachlowa do nakładania pędzlem, wałkiem lub szpachlą. Służy do wykonywania warstw pośrednich na szorstkich podłożach. Zachowuje elastyczność w temperaturach do -20°C.

Cap-elast Phase 2:
Biała, elastoplastyczna farba kryjąca o satynowo matowym połysku.

Cap-elast Phase 2-W:
Elastoplastyczna farba kryjąca o działaniu ochronnym. Do stosowania na powierzchniach fasad narażonych na pojawienie się pleśni, mchów i glonów.

Cap-elast Riß-Spachtel:
Elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach.

Cap-elast Faserpaste:
Elastoplastyczna, wzmocniona włóknami masa szpachlowa do egalizacji nierównych podłoży przed nanoszeniem produktów z systemu Cap-elast.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

 • Opakowania standardowe
  Cap-elast Phase 1: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
  Cap-elast Dehnspachtel: 12,5 l
  Cap-elast Riß-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
  Cap-elast Faserpaste: 5 kg
 • Opakowania ColorExpress
  Cap-elast Phase 2: 12,5 l

Barwa

 • Cap-elast Phase 1:
  Biała
  Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 10% barwników AVA-AmphiColor lub CaparolColor. W celu uzyskania optycznie jednorodnej powierzchni masę Cap-elast Phase 1 należy zabarwić na odcień nakładanej na nią warstwy wierzchniej. Można barwić w systemie Color Express na kolory o współczynniku jasności koloru ≥ 70.
 • Cap-elast Dehnspachtel:
  Biała
  Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 10% barwników AVA-AmphiColor lub CaparolColor. Można barwić w systemie Color Express na kolory o współczynniku jasności koloru ≥ 70.
 • Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W:
  Biała
  Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 10% barwników AVA-AmphiColor lub CaparolColor. W przypadku barwienia samodzielnego należy całość potrzebnego materiału wymieszać aby uniknąc różnic w kolorach.
  Można barwić w systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne. Aby uniknąć błędów barwienia należy przed zastosowaniem sprawdzic dokladnosc koloru. Na stykających sie powierzchniach stosować kolory z jednej partii produkcjjnej.
  Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej.
 • Cap-elast Faserpaste:
  Biała

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Cap-elast Phase 2 i Phase 2-W:
Klasa: A
Grupa: 1–3, zależnie od koloru

Stopień połysku

 • Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
  Satynowy mat, G2

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

Właściwości według PN EN 1062

Największy rozmiar ziarna

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
< 100 µm, S1

Gęstość

Cap-elast Phase 1: ok. 1,2 g/cm3

Cap-elast Dehnspachtel: ok. 1,15 g/cm3

Cap-elast Phase: ok. 1,3 g/cm3

Cap-elast Phase 2-W: ok. 1,3 g/cm3

Cap-elast Riß-Spachtel: ok. 1,75 g/cm3

Cap-elast Faserpaste: ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W: 
100–200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W:
(wartość-sd): ≥ 0,14 – < 1,4 m (średnia), V2

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W: 
> 50 m, C1

Kategoria przepuszczalności wody

Cap-elast Phase 2 und Phase 2-W: 
(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała), W3

Kategorie pokrywania rys

Opisano przy odpowiednich rodzajach rys i sposobach ich pokrywania. Barwienie może w nieznaczny sposób wpływać na właściwości techniczne.

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki PII i PIII (wg DIN 18550):
Nowe tynki po odpowiednio długim okresie sezonowania (zwykle po 2 tygodniach przy temperaturze 20°C i wilgotności 65%) nadają się do malowania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. wiatr lub deszcz należy znacznie wydłużyć okres sezonowania. Poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy gruntującej z CapaGrund Universal zmniejsza się ryzyko wystapienia wykeitów wapiennych i możliwe jest malowanie już po 7 dniach.

Stare tynki: miejsca naprawy tynku powinny być dobrze związane i suche. Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem Dupa-grund.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Lekko chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Piaszczące, kredujące, chłonne powierzchnie gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić (przeszlifować). Kredujące powłoki z farb dyspersyjnych oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Gruntować środkiem CapaGrund Universal. W przypadku innego sposobu oczyszczania gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne, stare, elastoplastyczne powłoki z farb dyspersyjnych:
Oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem lub zmyć wodą z dodatkiem dostępnych na rynku środków powierzchniowo-czynnych. Spłukać strumieniem wody. Warstwę gruntującą wykonać środkiem CapaGrund Universal. Warstwę pośrednią i wierzchnią wykonać materiałem Cap-elast Phase 2, o satynowym połysku lub matowym środkiem PermaSilan.

Nośne powłoki  tynków z żywic syntetycznych (z wyjątkiem systemów ociepleń):
Stare tynki oczyścić stosując odpowiednią metodę. W przypadku czyszczenia na mokro podłoże dobrze osuszyć przed dalszą obróbką. Gruntować środkiem CapaGrund Universal.

Nienośne powłoki lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Słabo chłonne lub gładkie powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Powierzchnie pylące, piaszczące i mocno chłonne zagruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne warstwy mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. W przypadku oczyszczania na mokro powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zagruntować środkiem Dupa-grund.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi lub sadzą:
Oczyścić odpowiednią metodą np. strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem:
Nalot z pleśni, mchów lub glonów usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie zdezynfekować środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powłokę wierzchnią wykonać farbą Cap-elast Phase 2-W.

Mur licowy z rysami w spoinach:
Uszkodzone, spękane fugi zeskrobać do głębokości ok.10 mm i zagruntować środkiem Dupa-grund. Po całkowitym wyschnięciu wypełnić szpachlówką Capelast Riß-Spachtel. Dobrze wysuszyć przed nałożeniem kolejnej warstwy. Jeżeli w warstwie pośredniej pojawią się brązowe przebarwienia, to powłokę wierzchnią należy wykonać bezwodną farbą fasadową Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Sposób nakładania

Cap-elast Phase 1/Cap-elast Phase 2-W:
Nakładać pędzlem, wałkiem lub szczotką.

Cap-elast Dehnspachtel:
Nakładać packą ze stali nierdzewnej, szczotką lub wałkiem. W przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem materiał należy rozcieńczyć 5 – 10% wody w zależności od szorstkości podłoża. Nakładanie szpachlą wykonać przy użyciu materiału w stanie nierozcieńczonym. Zaszpachlowane powierzchnie natychmiast wyrównać wałkiem typu Moltopren o drobnych otworach.

Cap-elast Phase 2:
Nakładać pędzlem, wałkiem lub szczotką, a także urządzeniami natryskowymi.

Natrysk airless:
Kat natrysku: 50°
Dysza: 0,025–0,031″
Ciśnienie: 150 bar
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Cap-elast Faserpaste:
Nakładać w stanie nierozcieńczonym packą ze stali nierdzewnej. Wymieszać przed użyciem.

Zużycie

Cap-elast Phase 1:
Minimalne zużycie: 500 ml/m2 na jeden cykl.

Cap-elast Dehnspachtel:

Minimalne zużycie: 1000 ml/m2 na jeden cykl.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W:

Minimalne zużycie: 230 ml/m2 na jeden cykl.

Capamix Cap-elast:

Minimalne zużycie: 300 g/m2 na jeden cykl.

Cap-elast Faserpaste:

Minimalne zużycie: 1,1 kg/m2 na mm grubości warstwy.

Warunki obróbki

Minimalna temperetura stosowania i wysychania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

Cap-elast Phase 1 i Cap-elast Dehnspachtel
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do malownia po 24 godz.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest odporna na działanie opadów atmosferycznych po 24 godz. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu

Cap-elast Faserpaste
Zależy od wilgotności powietrza, temperatury i grubości nanoszonej warstwy. Ok. 24 godz. na 1mm grubości w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, mgle oraz możliwości wystąpienia opadów atmosferycznych lub nocnych przymrozków.
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokrym w mokre”.

W wypadku natryskiwania farbę najpierw dokładnie wymieszać a następnie przecedzić. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie stosować na podłożach zawierających dużą ilość wapnia oraz tynkach lekkich. W przypadku ciemnych kolorów obciążenie mechaniczne powierzchni, może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych farb.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć – zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Następnie zagruntować powierzchnie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

Pęknięcia (rysy) budowlane mogą być powodowane przez bardzo silne ruchy budynku. W związku z tym nie jest możliwe zapewnienie długotrwałego i niewidocznego przekrycia pęknięć przy pomocy malarskich systemów powłokowych. Szczeliny przy oknach, drzwiach i parapetach należy odpowiednio uszczelnić przy użyciu materiału uszczelniającego o długotrwałej elastyczności.

Na powierzchniach fasad które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na rozwój alg i grzybów zalecane jest stosowanie specjalnych farby Cap-elast Phase 2-W. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowanie budynku i obciążenia wilgocią.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

(dla Cap-elast Phase 2-W):
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza ponieważ produkt może powodować zaburzenia flory jelitowej. Nakładać tylko pędzlem lub wałkiem. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

(dla Cap-elast Riß-Spachtel):

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza ponieważ produkt może powodować zaburzenia flory jelitowej.
Nakladać tylko packą. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Uwaga (stan na dzień wydania)

(dla Cap-elast Phase 1, Cap-elast Dehnspachel oraz Cap-elast Faserpaste):
Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

(dla Cap-elast Phase 2):
Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. W trakcie natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się do gleby, kanalizacji i zbiorników wodnych.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Dopuszczalna zawartośc LZO

Cap-elast Phase 2
(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 40 g/l LZO.

Cap-elast Phase 2
 W
(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 35 g/l LZO.

Cap-elast Phase 1

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

 

 

Kod produktu farby i lakiery

Cap-elast Phase 1:
M-DF02

Cap-elast Dehnspachtel:

M-DF02

Cap-elast Phase 2:

M-DF02

Cap-elast Phase 2-W:

M-DF02F

Cap-elast Riß-Spachtel:

M-DF02F

Cap-elast Faserpaste:

M-DF02

 

 

 

Deklarowany skład produktu

Cap-elast Phase 1:
Dyspersja żywic polioctanuwinylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Cap-elast Dehnspachtel:
Dyspersja żywic akrylowych, dwutlenek tytanu, krzemiany, woda, związki alifatyczne, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Cap-elast Phase 2:
Dyspersja żywic polioctanuwinylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Cap-elast Phase 2-W:
Dyspersja żywic polioctanuwinylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Cap-elast Riß-Spachtel:
Dyspersja żywic akrylowych, krzemiany, węglan wapnia, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Cap-elast Faserpaste:
Dyspersja żywic polioctanuwinylu, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, włókna sztuczne, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

 

 

Bliższe informacje

Patrz uwagi na opakowaniu.

 

 

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

 

 

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

 

MSDS

 

 

Informacje