Przeglądasz opis produktu: Tynk Hybrydowy Capatect CarboPor Strukturputz

Tynk Hybrydowy Capatect CarboPor Strukturputz

036159_capatect_carboporDekoracyjne, wzmocnione włóknem węglowym tynki typu „baranek“ o uziarnieniu  1,0; 1,5; 2,0 i 3,0 mm.

Zastosowanie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o fakturze „baranka” do wykonywania warstw wierzchnich systemów ociepleniowych Capatect Carbon, Capatect 100 i tynków renowacyjnych.

Właściwości

Tynki CarboPor są znakomicie paro-przepuszczalne, wzmocnione włóknem węglowym i posiadają wyjątkowy efekt perlenia spływającej wody. Fotokatalityczne działanie zapewnia aktywny efekt samooczyszczania i podwyższoną ochronę  przed rozwojem mikroorganizmów (algi i grzyby). Zależnie od przyjętej techniki zacierania i wybranego uziarnienia umożliwiają uzyskanie różnorodnych faktur powierzchni.

Spoiwo

Nano- cząsteczki silnie hydrofobowego Silacrylu.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Baza: biały

Barwienie tynku:
Samodzielnie: dodawać do 3% barwnika Alpinacolor lub AVA Amphibolin Voll- und Abtönfarben.
Możliwość barwienia w systemie fabrycznym i maszynowym Color Express.

Składowanie

W chłodnym, suchym, zabezpieczonym od mrozu miejscu. W oryginalnie zamkniętym fabrycznym opakowaniu przechowywać do 1 roku od daty produkcji.

Dane Techniczne

wodochłonność: 0,027 kg/m2/24 h;
dyfuzja pary wodnej:  µ ≤ 5, sd < 0,01 m

Sposób użycia:

 

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być czyste, wolne od substancji rozdzielających i suche.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 – 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione.

Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P II i P III: oczyścić mocno szczotkując lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi): usunąć mechanicznie i zastosować środki biobójcze. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Tynki piaszczące: szczotkować na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem CarboSol Grund.

Stare powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych: dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe zeszlifować, zeskrobać, wyługować lub zmyć wodą pod ciśnieniem.

Miejsca naprawiane: naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałością i fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Tynki CarbPor nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i jeszcze w mokrym stanie nadać fakturę pacą z tworzywa lub ze stali nierdzewnej. Celem uniknięcia widocznych łączeń zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na każdym pomoście roboczym oraz nakładać i zacierać „mokre w mokre”.

Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej i z tworzywa sztucznego.

Rozcieńczenie

W razie konieczności dodać do 3% czystej wody celem uzyskania konsystencji roboczej.

Układ warstw

Jako warstwę gruntującą zastosować środek Putzgrund 610 w odcieniu zbliżonym do koloru tynku. Po ok. 12 godzinach nakładać tynk CarboPor.

Zużycie

Capatect CarboPor 10 (1,0 mm):  ok. 1,8 kg/m2
Capatect CarboPor 15 (1,5 mm):  ok. 2,3 kg/m2
Capatect CarboPor 20 (2,0 mm):  ok. 2,8 kg/m2
Capatect CarboPor 30 (3,0 mm):  ok. 4,0 kg/m2

Podane zużycia mają charakter orientacyjny, zależny od właściwości podłoża oraz metody nakładania i zacierania tynku. Dokładne dane można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Powyższych warunków należy przestrzegać co najmniej 2 dni po wykonaniu tynku. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65 % względnej wilgotności powietrza tynk wysycha po ok. 24 godzinach, a po 2 – 3 dniach jest w pełni obciążalny. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Uwagi szczególne: należy zauważyć, iż zróżnicowana chłonność podłoża, jego rodzaj i faktura, warunki schnięcia i rodzaj oświetlenia oraz stosowanie do produkcji surowców naturalnych może być przyczyną powstania nieznacznych różnic odcieni kolorystycznych, rys włoskowatych lub punktowych nakłuć. Z tych powodów może okazać się nieodzowne malowanie egalizujące farbami fasadowymi CarboSol. Reklamacje różnic odcieni wywołane powodami w/w nie będą przyjmowane lub uznawane. Chronić przed deszczem stosując odpowiednie plandeki. Zalecamy stosować siatki na rusztowaniowe jako ochrona przed słońcem i wiatrem. Nie stosować tynku na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach. Podłoża silnie chłonne, zwietrzałe lub uprzednio ługowane zagruntować środkiem CarboSol Grund (zużycie ok. 200 – 500 g/m2). Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie tynkowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia.

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwa dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W wypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, ponieważ produkt może powodować zaburzenia flory jelitowej, pokazać opakowanie lub etykietę produktu. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do malowania. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego!
Składnik systemów ETICS posiadających Europejskie Aprobaty Techniczne. Składnik systemów CARBON A; CARBON B posiadających krajowe Aprobaty Techniczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Doradztwo techniczne

Gwarantujemy jakość produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatność do zamierzonego celu. Dane o zastosowaniu obróbce i zużyciu nie zwalniają użytkownika z wykonania próby.  W razie wątpliwości służymy radą i pomocą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje