Przeglądasz opis produktu: Majstergrunt uniwersalny koncentrat

Majstergrunt uniwersalny koncentrat

majstergrunt-uniwersalny-koncentrat_f

Zastosowanie

Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty, nie zawiera substancji toksycznych.

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24h.

 

Sposób użycia

MajsterGrunt Koncentrat rozcieńczyć wodą: na każde 100 ml gruntu – 1 litr wody. Emulsję nanosi się za pomocą pędzla lub wałka w temp. otoczenia i podłoża powyżej +5°C. W większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. Podłoża silnie chłonne można gruntować powtórnie (drugi raz przed całkowitym wyschnięciem warstwy poprzedniej). Pozostawić do wyschnięcia. Powłoki malarskie, szpachlówki kleje nanosić po 24h od nałożenia gruntu. Po zakończeniu pracy zamknąć szczelnie opakowanie (środek zachowuje przydatność do dalszego zastosowania). Narzędzia po zakończeniu pracy umyć obficie wodą.

 

Wydajność

Średnio zużywa się 0,1 – 0,2 l emulsji na 1m2. W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża.

 

Skład

Mieszanina dyspersji wodnej kopolimerów akrylowych, substancji modyfikujących i środka konserwującego.

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTER-POL.

 

Warunki przechowywania i transportu

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. +5°C – +30°C. Chronić przed mrozem. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

 

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża od +5°C do +25°C
Konsystencja ciecz

 

PLIKI