Demontaż azbestu (eternitu) na budynku mieszkalnym w Międzyrzecu Podlaskim

Warto pamiętać zanim przystąpimy do demontażu azbestu:

Wykonawca robót powinien posiadać pełne wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniać jedynie wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem i wyrobami pochodnymi pracowników.

Dopuszczenie do prac specjalistycznych osób, które nie są świadome zagrożenia i nie znają specjalnych technik pracy i kontroli emisji pyłu azbestowego, jest niezgodne z prawem. Wykonawcy czynności muszą legitymować się specjalną zgodą administracyjną – decyzją, która zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Jeżeli planujemy wymianę pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany w konstrukcji dachu – musimy jedynie zgłosić ten fakt do starostwa powiatowego (do urzędu miejskiego na prawach powiatu). Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonywane na co najmniej 30 dni przed planowanymi pracami. Decyzja obowiązuje przez okres dwóch lat od wniesienia wniosku.

Usunięcie azbestu z dachu domu w Międzyrzecu Podl. przez naszą firmę:

 

 

Zastosowanie azbestu

Azbest(tzw Eternit) znalazł zastosowanie w wyrobach azbestowo-cementowych, w materiałach ciernych oraz azbestowych wyrobach włókienniczych. Jego włókna i wyroby są odporne na działanie czynników chemicznych, wysoką temperaturą oraz ścieranie. Zważywszy na ogniotrwałość jest wykorzystywany do wyrobu tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych, a także do produkcji materiałów izolacyjnych. Z tych powodach, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, wyroby azbestowo-cementowe były powszechnie wykorzystywane w budowlanego. Wyróżniano dwa typu azbestu: miękki (tekstylia, koce gaśnicze, płytki podłogowe PCV, masy azbestowe natryskowe) i twardy (płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie, płyty „karo”, rury).

Niestety, mimo swojej uniwersalności azbest jest przyczyną pylicy i międzybłoniaka opłucnej. Najniebezpieczniejsze są włókna cienkie i długie, które przenikają do dolnych dróg oddechowych i pozostają w płucach. Długotrwałe drażnienie komórek przez włókna może wywołać nowotwory.

Usuwanie azbestu

Usuwanie wyrobów azbestowych wymaga wprawy i odpowiedniego przygotowania. To dość skomplikowany proces, w czasie którego znacznie wzrasta emisja pyłu azbestowego. Wykonawcy muszą zatem wykorzystywać zaawansowane technologicznie metody oczyszczania obiektu oraz zabezpieczać tereny robót. Oczyszczone części obiektu wraz z teren wokół niego, należy dodatkowo ochronić przed zanieczyszczeniem azbestem. Obowiązkowe jest również oznaczenie terenu prac odpowiednimi tablicami: „Uwaga! Zagrożenie azbestem” i „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Zasady demontażu azbestu

Priorytetem przy prowadzeniu prac demontażowych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników i minimalizacja emisji włókien azbestowych do otoczenia przez ograniczenie powierzchni prac i hermetyzację stref, z których może wyemitować pył. Aby prace przebiegały bez żadnych komplikacji, niezbędne jest:

  • odizolowanie miejsca wykonywania robót, oznakowanie terenu;
  • podlewanie wyrobów azbestowych wodą oraz utrzymywanie ich w wilgotnym stanie przez cały okres prac;
  • demontaż całych elementów;
  • użycie wyłącznie narzędzi ręcznych do odspajanie materiałów związanych z podłożem;
  • pakowanie usuniętych wyrobów bezpośrednio na miejscu pracy.

W niektórych przypadkach, np. demontażu płyt azbestowo-cementowych (azbestu twardego), możliwe jest wykonywanie prac bez hermetyzacji, ale za to przy odpowiednim zwilżeniu. Usuwanie eternitu z dachu wymaga dokładnego oczyszczenia powierzchni przy pomocy odkurzacza przemysłowego z filtrem typu HEPA, bądź podmycie wodą. Pracownik, wykonujący tego typu prace, powinien być wyposażony w odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający układ oddechowy. Zalecanym ubiorem są jednoczęściowe kombinezony z odpornego materiału, pozbawione kieszeni. Zarówno rękawy, jak i nogawki, muszą silnie przylegać do ciała.