Przeglądasz opis produktu: Capatect Klebemasse 190 S

Capatect Klebemasse 190 S

LACU000094_EXL_Capatect_Klebemasse_190_S_25_KG_XRPU (1)
Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej. Służy do mocowania materiałów termoizolacyjnych ze styropianu. Stanowi składnik Bezspoinowych Systemów Ociepleń CAPATECT.

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do mocowania płyt styropianowych w Bezspoinowych Systemach Ociepleń.
Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect Mineral; Capatect Silikat; Capatect KD System 600.

Właściwości

 • NRO w obrębie systemów ociepleń z płytami ze styropianu: CAPATECT MINERAL, CAPATECT SI SILIKAT, CAPATECT KD SYSTEM 600
 • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
 • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Długi czas gotowości do obróbki
 • Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
 • Przyjazna dla środowiska
 • Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
 • Wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych
 • Zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy

Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić.

Gęstość nasypowa

ok. 1050 – 1350 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Ok. 6,8 MPa

Przyczepność

≥1,0 MPa (do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia)

Sposób użycia:

Zastosowanie

Zaprawa mineralna do mocowania płyt styropianowych w Bezspoinowych Systemach Ociepleń.
Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect Mineral; Capatect Silikat; Capatect KD System 600.

Właściwości

 • NRO w obrębie systemów ociepleń z płytami ze styropianu: CAPATECT MINERAL, CAPATECT SI SILIKAT, CAPATECT KD SYSTEM 600
 • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
 • Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Długi czas gotowości do obróbki
 • Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
 • Przyjazna dla środowiska
 • Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
 • Wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych
 • Zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Szara

Składowanie

W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy

Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić.

Gęstość nasypowa

ok. 1050 – 1350 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Ok. 6,8 MPa

Przyczepność

≥1,0 MPa (do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia)

Wskazówki:

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Mineralna masa klejowo-szpachlowa w zawiera cement i wodorotlenek wapnia (zasadę wapienną), w związku z czym reaguje alkalicznie.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione worki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Symbol zagrożenia:  Xi – drażniący; zawiera cement.

TIS

 

MSDS

 

Informacje