Przeglądasz opis produktu: FASROCK

FASROCK

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), np. w systemie ECOROCK FF do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła: dla grubosci ≥ 40mm
– deklarowany λD = 0,039 W/mK
– obliczeniowy λobl = 0,040 W/mK
Współczynnik przewodzenia ciepła: dla grubosci 20 – 30mm
– deklarowany λD = 0,041W/mK
– obliczeniowy λobl = 0,042 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym:
– dla grubości ≥ 40 mm 1,35kN/m³
– dla grubosci 20 – 30 mm 1,65kN/m³
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012
Certyfikat CE 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0275/10/P
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD[m2•K/W] Ilość płyt w paczce [szt.] Ilość m2 w paczce [m2]
1000 600 20 0,45 8 4,8
1000 600 20 0,45 8 4,8
1000 600 30 0,7 6 3,6
1000 600 30 0,7 6 3,6
1000 600 40 1 6 3,6
1000 600 50 1,25 4 2,4

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.