Przeglądasz opis produktu: GALECO PVC

GALECO PVC

Galeco PVC

System Galeco PVC wykonany jest z polichlorku winylu. Wysoka jakość użytego tworzywa, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, zginanie i 100% odporność na korozję wpływa na długoletnią funkcjonalność systemu.

W roku 2008 system Galeco PVC został wzbogacony o nową jakość orynnowania zamkniętą w nowoczesnej technologii wykonania – KOEKSTRUZJI. Estetyczne wykonanie, odporność na odbarwienia, duży wybór kolorów i rozmiarów sprawia, że system doskonale pasuje do każdego rodzaju budynku. Wyróżniającą cechą każdego systemu Galeco jest wewnętrzne wywinięcie krawędzi rynny. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet podczas intensywnych opadów woda nie przeleje się przez rynnę. Wszystkie elementy systemu Galeco PVC zostały bardzo precyzyjnie dopracowane by system przy poprawnym montażu mógł służyć niezawodnie latami. Łączniki (element łączący dwie rynny) oraz odpływy posiadają specjalne uchwyty boczne. Dzięki tym wyprofilowaniom elementy te mocowane są do deski czołowej zapewniając stabilizację całego systemu oraz minimalizując ryzyko rozszczelnień, gdyż jedynym ruchomym elementem pozostaje sama rynna. By ułatwić montaż systemu na łącznikach oraz narożnikach zaznaczono linie montażowe, które wskazują miejsce dosunięcia rynny w zależności od panującej temperatury podczas montażu. Galeco PVC montowany jest na specjalnie wzmocnionych hakach, które posiadają możliwość regulacji w pionie. Powstały one jako rezultat badań wśród użytkowników oraz firm wykonawczych.

Systemy Galeco PVC można montować po uprzednim położeniu pokrycia dachowego. Rozwiązanie to pozwala uniknąć uszkodzenia systemu przez spadające podczas montażu dachu, dachówki czy narzędzia. Przy właściwej konserwacji, oferowany system orynnowania wytrzymuje wiele lat. GALECO udziela na niego dodatkowo pisemną, 10-letnią gwarancję producenta.

Materiał

Do produkcji rynien i rur stosuje się polichlorek winylu nieplastyfikowany (twardy), będący produktem polimeryzacji chlorku winylu. Takie tworzywo odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest niepalne, odporne na korozję, odporne chemicznie na większość substancji agresywnych rozpuszczalnych w wodzie deszczowej, odporne biologicznie na działanie bakterii. Dzięki odpowiednim dodatkom tworzywo osiąga również odporność na działanie promieni ultrafioletowych, odpowiedni kolor i połysk.

Technologia

W roku 2008 system Galeco PVC został wzbogacony o nową jakość orynnowania zamkniętą w nowoczesnej technologii wykonania – KOEKSTRUZJI. Warstwa nośna będąca rdzeniem profilu łączona jest nierozerwalnie z warstwą zewnętrzną, co pozwala na maksymalizację różnych parametrów: w warstwie wewnętrznej maksymalizuje się odporność mechaniczną, w warstwie zewnętrznej odporność na UV, barwę i połysk.

Cechy systemu

  • tradycyjny europejski półokrągły kształt rynny

  • wywinięcia z przodu i z tyłu usztywniają rynnę

  • wywinięcie wewnętrzne – do środka – zapobiega wychlapywaniu się wody przy intensywnych, gwałtownych opadach i dodatkowo zwiększa przekrój użyteczny rynny

  • konstrukcja stabilna i odporna na ekspansję termiczną – dzięki trwałemu mocowaniu łączników i odpływów do deski czołowej pod wpływem temperatury „pracują” rozszerzając się i kurcząc tylko pojedyncze rynny, a nie cały system

  • odpływ bezuszczelkowy dzięki specjalnie zaprojektowanym profilom wewnętrznym gwarantuje wysoką szczelność połączenia z rynną

  • linie montażowe na łącznikach umożliwiają precyzyjne zainstalowanie rynny w zmiennych warunkach termicznych

  • wysokiej jakości uszczelki o kształcie ułatwiającym dociśnięcie profilu do kształtki zapewniają szczelność systemu

  • szeroki wybór haków ułatwia ich dobór w zależności od preferencji klientów

  • obejmy przystosowane do dybli o różnej długości ułatwiają montaż rur na domach ocieplonych

  • dostępne są łuki o niestandardowych kątach, co umożliwia zastosowanie systemu nawet przy skomplikowanej architekturze dachów

Walory użytkowe

1. Estetyczne wykonanie.
2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
4. 15-letnia gwarancja.
5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
6. Trwałość koloru.
7. Kształtki w rozmiarze 90/110/130 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.

Średnice i zastosowanie

Galeco 90 system przeznaczony do orynnowania jaskółek, wykuszy, altan, mniejszych garaży, balkonów, wiat; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.

Galeco 110 system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.

Galeco 130 podstawowy system służący do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.

Galeco 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.

Galeco 180 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych.

Wybór Systemu

Wybierając system orynnowania należy obliczyć, czy będzie on w stanie odebrać wodę z powierzchni dachu danego budynku. W tym celu obliczamy maksymalną efektywną powierzchnię dachu budynku.

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD):

Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników, należy zwiększyć EPD
o następujący procent:
a) 10% – przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
b) 5% – powyżej 2 m

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

Mając obliczoną powierzchnię wystarczy spojrzeć na poniższą tabelę, która określa wydajność poszczególnych systemów orynnowania.

Porównanie danych z tabeli z powierzchnią do odwodnienia ułatwia wybór systemu optymalnego dla danego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

Tabela wydajności

                       Galeco PVC

Ustawienia

rury

spustowej

Typ rynny / rozmiar rury

90 / 50
110 / 80
130 / 80
130 / 100
150 / 100
    180/125 
36 m²
57 m²
99 m²
99 m²
148 m²
      220 m²
73 m²
116 m²
198 m²
198 m²
296 m²
      440 m²

Dostępna kolorystyka