Przeglądasz opis produktu: Grunt transparentny wodorozcieńczalny Capasol LF

Grunt transparentny wodorozcieńczalny Capasol LF

020155_SAP-058769_10_L_CapaSolBezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny specjalny środek gruntujący przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastosowanie

Specjalny, gotowy do obróbki, nie barwiony środek gruntujący na bazie akrylowej, głęboko wnikający w podłoże, przeznaczony do egalizacji trwałych podłoży mineralnych a także silnie i/lub nierównomiernie chłonnych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
CapaSol LF doskonale nadaje się do gruntowania, porowatych, silnie chłonnych podłoży jak tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy oraz mur licowy z cegły wapienno-piaskowej.
Zwarte, gładkie powierzchnie jak czyste tynki gipsowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowe elementy budowlane gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal lub Caparol-Haftgrund

Właściwości

  • o słabym, przyjemnym zapachu
  • dobrze wnika w podłoże
  • łatwy w użyciu
  • wzmacniający podłoże

Spoiwo

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l, 20 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,0 g/cm3

Sposób użycia:

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Rozcieńczenie

W razie konieczności rozcieńczyć 2:1 wodą (2 części CapaSol LF : 1 część wody).

Układ warstw

Środek CapaSol LF nakładać w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym 1 częścią wody, aż do całkowitego nasycenia podłoża. Kolejne warstwy nanosić szczotką lub pędzlem w razie konieczności metodą „mokrym w mokre” dokładnie wcierając w podłoże.
Na silnie chłonnych powierzchniach środek CapaSol LF można stosować w stanie rozcieńczonym maks. 10% wody. Na mało chłonnych powierzchniach wewnętrznych można środek rozcieńczyć 2 częściami wody. Nakładanie wałkiem lub natryskiwanie możliwe jest jedynie na powierzchniach wymagających typowego gruntowania zwiększającego przyczepność podłoża pod kolejne powłoki malarskie.
Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

Zużycie

Zależnie od sposobu nakladania, stopnia rozcieńczenia i chłonności podłoża 50 – 200 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Nakładając  typowymi pędzlami lub szczotką osiągniemy, najlepsze, wzmacniające działanie. Nakładanie  przy użyciu wałka lub natrysku jest mniej skuteczne. Zastosowanie natrysku Airless jest jednak możliwe.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 60°
Dysza: 0,029″
Ciśnienie: 50 bar

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

TIS

 

MSDS

 

Informacje