Przeglądasz opis produktu: Capatect-ZF-Spachtel 699

Capatect-ZF-Spachtel 699

020234_SAP-789384_20_KG_Capatect_ZF-Spachtel_699
Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami, dyspersyjna, bezcementowa, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką.

Zastosowanie

Bezcementowa, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do systemu ociepleń Capatect KD System 600. Może być stosowana jako szpachlówka renowacyjna. Przystosowana do mocowania ochronnych profili narożnych. Na podłożach mocno chłonnych może by stosowana jako klej.

Właściwości

  • Klasyfikacja ogniowa NRO w obrębie systemu ociepleń Capatect System 600.
  • Bardzo dobrą przyczepność do styropianu.
  • Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg DIN 18 550.
  • Przepuszczalna dla pary wodnej.
  • Wodorozcieńczalna.
  • O niskich naprężeniach wewnętrznych.
  • Dostarczana w konsystencji gotowej do obróbki, bezcementowa.
  • Łatwa w obróbce.
  • Możliwa do zastosowania także jako klej na podłożach mocno chłonnych.

Wielkość opakowań

Wiadro 20 kg Eimer, 800 kg Kontener typu OneWay

Barwa

Naturalnie biała.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.
Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić.

Gęstość

ok. 1,3 kg/dm3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd = ok. 1,0 m

Współczynnik nasiąkliwości wodą

≤ 0,14 kg/(m2 · h0,5) wg. DIN EN 1062, klasa W2 (średnia)

Konsystencja

pasta

Produkt nr.

699

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Zeszlifować ewentualny nadmiar kleju na stykach płyt styropianowych; usunąć pył powstały w wyniku szlifowania. Parapety oraz inne elementy należy okleić.

Przygotowanie materiału

Szpachlówka Capatect-ZF-Spachtel 699 dostarczana jest w konsystencji gotowej do obróbki i wymaga jedynie krótkotrwałego rozmieszania. Regulacja konsystencji możliwa jest poprzez dodanie niewielkiej ilości wody.
Warstwę szpachlówki pod siatkę wzmacniającą należy nakładać pasem o szerokości wałka siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 2-3 mm.
W przypadku zastosowania szyn ochronnych do narożników Capatect Eckschutzschienen w narożnikach zewnętrznych, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 10 cm zakładkę wokół narożnika. W przypadku użycia siatki ochronnej do narożników Capatect-Gewebe-Eckschutz pas siatki należy doprowadzić tylko do danego narożnika.

Zużycie

OK. 1,3 kg/m2 na mm grubości warstwy.
Jest to zużycie orientacyjne, należy wziąć pod uwagę odchylenia związane ze specyfiką i warunkami obiektowymi.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Do dalszej obróbki można przystąpić po upływie ok. 3 dni przeznaczonych na wyschnięcie warstwy. Czas ten może ulegać wydłużeniu w zależności od pogody. Przed dalszą obróbka należy dokładnie sprawdzić czy materiał wysechł w całej grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki:

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. W trakcie pracy oraz w trakcie schnięcia zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie stosowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Zabezpieczyć przed przedostaniem się produktu do wód gruntowych, kanalizacji  i/lub zbiorników wodnych.

 

 

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

 

 

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

 

 

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

 

TIS

 

 

MSDS

 

 

Informacje